Doa Nurun Nubuwwah

Bertemu kembali dengan kumpulan doa pada blog saya matadunia.net. Kali ini saya akan berbagi tentang Doa Nurun Nubuwwah. Doa Nurun Nubuwwah ini banyak juga orang yang menyebutnya atau lebih dikenal sebagai Doa Nurbuat. Bagi kami berdasarkan Kitab Majmu’ Syarif, sebutan untuk doa ini adalah Doa Nurbuat.

Khasiat Doa Nurbuat
Sebelum kami memaparkan lebih jaun isi dari doa ini, alangkah lebh baiknya jika kami memaparkan terlebih dahulu tentang Khasiat Doa Nurbuat. Adapun beberapa Khasiat Doa Nurbuat adalah sebagai berikut:
  1. Tercapainya apa yang diahajatkan atau yang diinginkan.
  2. Selamat dari ganggungan jin dan syaitan atau yang sering disebut dengan makhluk halus. Selain itu doa nurbuat ini juga bisa digunakan sebagai penyembuh bagi orang yang sedang mengalamai kerasukan.
  3. Pelindung dari kejahatan musuh atau orang yang kita takuti akan kejahatannya kepada kita.
  4. Diberikan kekuatan jasmani atau diberik kesehatan badan.
  5. Doa untuk bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
  6. Agar binatang menjadi jinak.
  7. Dan lain sebagainya.


Bacaan Doa Nurbuat

Doa Nurun Nubuwwah

Doa Nurbuat Latin

Allahumma dzis sulthaanil 'azhiim. Wa dzil mannil qadiim. Wa dzil wajhil kariim. Wawaliyyil kalimaatit taammaati wadda ‘awaatil mustajaabaati 'aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi  ‘ainul qadrati wan naazhirina. Wa ‘ainul insi wal jinni wasy syayaathiini wa iy yakaadul ladziina kafaruu layuz liquunaka bi abshaarihim lammaa sami’udz dzikra. Wa ya quuluna innahuu lamajnuun. wamaa huwa illaa zikrul lil ‘aalamiin. Wa mustajaabiil Quraanil ‘azhiim. Wawaritsa sulaimaanubnu daawuuda ‘alaihimas salaamul waduudu zul ‘arsyil majiid. Thawwil ‘umrii wa shahhih jasadii waqdhi haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbibnii linnaasi ajma ‘iin.  Wa tabaa ‘adal ‘adawaawata kullum mim banii aadama ‘alaihas salaamu mang kaana hayyaw wayahiqqal qaulu ‘alal kaafiriin. Innaka ‘alaa kulli syai ing qadiir. Subhaanaka rabbil ‘izzati ‘ammaa ya shifuun. Wa salamaanun ‘alal mursaliin. Wal hamdulilaahi rabbil ‘aalamiin.


Terjemah Doa Nurbuat
“Yaa Allah, Dzat Yang mempunyai kekuasaan yang agung, yang mempunyai anugerah yang terdahulu, yang mempunyai wajah yang mulia, menguasai kalimat kalimat yang sempurna dan doa doa yang mustajab. Penanggung Hasan dan Husin daripada jiwa jiwa yang haq dari pandangan mata yang memandang dari pandangan mata manusia, jin dan syaitan.
Dan sesungguh nya orang orang kafir benar benar akan menjerumuskan kamu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al Qur’an dan mereka berkata: “Sesungguhnya (Muhamad) benar benar orang yang gila, dan Al Qu’ran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Dan yang mengijabahi Al Qur’an yang ‘azhiim, dan yang telah diwarisi oleh Sulaiman ibni Daud atasnya keselamatan. Allah adalah Dzat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana yang Mulia, panjangkan lah umur ku, sehatkanlah tubuh ku , Kabul kan lah hajat ku, perbanyak lah harta benda ku dan anak ku, cintakan lah semua manusia dan jauhkan lah permusuhan dari anak cucu Nabi Adam atasnya keselematan dari orang-orang yang masih hidup dan semoga tetap ancaman siksa bagi orang orang kafir. Maha Suci Allah Tuhan mu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat sifat yang diberikan oleh orang orang kafir. Dan semoga keselamatan bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.”

Demikianlah bacaan Doa Nurun Nubuwwah atau yang biasa disebut dengan doa nurbuat. Doa ini bersumber dari kitab Majmu' Syarif terbitan Karya Agung Surabaya. Semoga doa ini bermanfaat bagi kita semuanya. amien yaa rabbal alamien.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Doa Nurun Nubuwwah"

Post a Comment

Pembaca yang Bijak adalah Pembaca yang selalu Meninggalkan Komentarnya Setiap Kali Membaca Artikel. Diharapkan Komentarnya Yah.....